Ubytovací řád

Ubytovací řád

 1. Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované v penzionu U Moravských rytířů. Host převzetím klíče od pokoje či ubytováním se v penzionu vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit.
 2. Penzion ubytuje pouze hosta, který se řádně přihlásí, tzn. ihned po příchodu do penzionu, předloží v správci objektu svůj občanský průkaz, pas nebo jiný platný doklad o totožnosti.
 3. Na základě objednaného ubytování je ubytovatel povinen rezervovat pokoj do 18.00 hodin. Prodloužení této lhůty je možné po individuální dohodě s klientem.
 4. Pokoj penzionu užívá host na základě objednávky, případně osobního dojednání. Nebylali ubytovací doba předem sjednána, je host oprávněn užívat pronajatý pokoj nejdéle do 10.00 hodin dne, v němž pokoj uvolní a nejdříve od 15.00 hodin dne, od kterého má pokoj rezervován.
 5. Host, který se ubytuje před 06.00 hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou předcházející noc. Host, který neopustí pokoj v čase určeném, je povinen uhradit nocleh dalšího dne.
 6. Penzion neručí nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a nedbalostí, za věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá host.
 7. V pokoji nebo společných prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu správce objektu přemisťovat zařízení, provádět opravy, zasahovat do elektrické nebo vodovodní instalace a ovládání topení. Za škodu způsobenou na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
 8. Host je povinen zachovávat v době od 22:00 do 07:00 hodin noční klid.
 9. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla a vypnout spotřebiče. Uzavře okna a dveře. Závady, které na pokoji zjistil, nahlásí ihned po zjištění správci objektu.
 10. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, zavazuje se uhradit škodu takto způsobenou v plné výši.
 11. Zákaz kouření v cele budově.
 12. Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
 13. Vratná kauce za celý objekt 5000,- kč se platí při příjezdu.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Ubytovací řád je platný od 16.5.2021

Social Circle

X