Rezervační podmínky

Důležité informace:

Úhrada ceny pobytu má následující postup: – záloha ve výši 50% z celkové ceny je splatná během 10 dnů po objednávce bankovním převodem – doplatek je splatný ihned po příjezdu do penzionu

 

Stornovací podmínky:

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky. Storno podmínky, rezervace a platba pobytu: 30–40 dnů – 20% zálohy 19–29 dnů – 50% zálohy 11–18 dnů – 70% zálohy 10–0 dnů – 100% zálohy

 

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednavatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatel penzionu).

 

2. Pro rezervaci pobytu je třeba uhradit zálohu bankovním převodem. Závazná rezervace se uskuteční, až bude záloha připsána na účet. Doplatek pobytu se hradí při příjezdu, hotově.

 

3. Předčasné ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele, nevzniká povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

4. V případě storna z důvodů neodvratitelných skutečností (úmrtí v rodině, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli.

 

5. V případě storna z jiných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

 

 

Děkujeme,

Ubytování nad sklepem

Social Circle

X